Betalen

Betalingen n.a.v. een brief, bezoek door de deurwaarder of beslaglegging kunt u doen op: Rekeningnummer NL84ABNA0433871415 onder vermelding van het OVH kenmerk.

Om vanuit het buitenland te betalen heeft u een IBAN en een BIC nummer nodig.
IBAN: NL84ABNA0433871415
BIC: ABNANL2A