Dwangbevel

U heeft een betalingsachterstand die u ondanks herinneringen en aanmaningen van de gemeente of het waterschap niet heeft voldaan.

De belastingdeurwaarder heeft uw adres bezocht en het dwangbevel betekend. Dit kan onze belastingdeurwaarder doen zonder vonnis van de rechter. Na het betekenen van het dwangbevel kan er beslag gelegd worden op (een deel van) uw salaris of uitkering, op banktegoeden, uw voorlopige teruggave en zelfs op roerende en onroerende zaken.

U kunt beslaglegging voorkomen door direct het openstaande bedrag aan ons over te maken. Betalingen worden alleen geaccepteerd op bankrekening NL84ABNA0433871415 t.n.v. PB Overheden onder vermelding van het kenmerk / dossiernummer op het dwangbevel.