Intrekking uitstel / regeling

U dient, indien u eerdere afspraak niet kunt nakomen, altijd contact met ons hierover op te nemen om zo intrekking van het uitstel te voorkomen.

Het verleende uitstel of de betalingsregeling wordt door PB Overheden ingetrokken indien:
- u de betalingsregeling niet (volledig) bent nagekomen
- u niet voor de einddatum van uitstel heeft gereageerd

Betalingen worden alleen geaccepteerd op bankrekening NL84ABNA0433871415 t.n.v. PB Overheden te Rijswijk onder vermelding van het OVH kenmerk in uw brief.